Wednesday, July 23, 2008

Sebab-sebab berlaku penderaan kanak-kanak

Masih banyak kes penderaan berlaku.Mangsa dera biasanya mengalami kecederaan yang teruk.Sesetengah kanak-kanak didera sehingga meninggal dunia.

Penderaan kanak-kanak biasanya berlaku kerana sikap ibu bapa yang tidak bertanggungjawab.Anak-anak dianggap sebagai beban yang mengongkong kebebasan mereka.Akibatnya,sesetengah ibu bapa sanggup mendera anak-anak.

Selainitu,kanak-kanak juga didera kerana terlalu nakal dan degil.Sesetengah kanak-kanak sanggup melakukan perkara-perkara yang menyakitkan hati ibu bapa seperti merosakkan harta benda di rumah.Akibatnya,ibu bapa hilang sabar dan memukul mereka.

Kanak-kanak merupakan kurniaan Tuhan.Oleh itu,ibu bapa dan penjaga horuslah menyayangi dan melindungi kanak-kanakdi bawah jagaan mereka.

No comments: